Bogføring, rapportering og regnskab

– effektivt og trygt

KORREKT RAPPORTERING ER ET 'MUST'

Korrekt og rettidig bogføring og rapportering er et ”must”. I tillæg til dette kan vi tilbyde vores kunder anvendelse af den nyeste teknologi, som reducerer de manuelle og tidskrævende forretningsgange.

Vores medarbejdere er erfarne regnskabsassistenter og tidligere revisorer med indgående kendskab til mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Endvidere kan vores konsulenter optimere processer og automatisere dele af processer.

Bemærk at outsourcing af bogføring og regnskabsopgaver er særdeles attraktivt for virksomheder med varierende aktivitet/behov, og formindsker sårbarheden i økonomifunktionen.

Tilpasset servicepakke

Vi designer en servicepakke, der passer til jeres behov.
Den kan fx indeholde:

✓✓ Periodisk bogføring (dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller efter aftale)
✓✓ Lønadministration og rapportering til SKAT mv
✓✓ Moms- og afgiftsregnskab (herunder indberetning og betaling)
✓✓ Debitorhåndtering (inkl. rykkerprocedure for udestående fordringer)
✓✓ Kreditorhåndtering (inkl. forslag til indbetalinger)
✓✓ Ajourføring af anlægskartotek
✓✓ Regnskabsafslutning (inkl. skatteberegning)
✓✓ Afstemning og dokumentation til revisor
✓✓ Udarbejdelse og rapportering af årsrapport og selskabsselvangivelse
✓✓ Ledelsesinformation og -rapportering
✓✓ Kontakt til revisor, advokat, bank SKAT mfl.

Vi kan komme og udføre bogføringen hos jer, eller I kan aflevere eller scanne bilagene til os, så vi bogfører hjemme på vores eget kontor i København.