Refusioner

– vi gør det nemt

NEM REFUSION

Alle virksomheder har løbende brug for at udarbejde refusionsansøgninger i forbindelse med sygdom og barsel. Vi vejleder om refusionsregler og klarer/varetager de praktiske ansøgninger.

Vores fokus er at minimere omkostningerne for virksomheden og optimere medarbejdernes udbetaling. F.eks. ved at simulere udbetaling af refusion under barsel, så medarbejderen får den bedst mulige løn under hele barselsperioden. Alle refusioner sker via nemrefusion.dk.